Çelik halatlar;

Asma germe membran yapılarda kullanılan çelik halatlar genellikle 6x7, 6x19, 6x24 ve 6x37 tel yapılarında olup çelik özlü, çapraz örmeli ve galvaniz kaplı olarak üretilirler.

   

    

Üretilecek halatın bir telinin mukavemeti 160 kg/mm²    den az olmayacak şekildedir.

Halatların uçlarındaki bağlantı ve germe  elemanlarının  (saplama, gerdirme, eyebolt, fırdöndü, “u” gerdirme…..) bağlantı şekli ya elemana doğrudan pres baskı veya radanza kullanılarak yapılır.