asm1  semer                                       dairesel sck2      

asmsmr   yay                         kesik koni svrrdial

egkrdial basık koni              sürekli yay smr

cti dalga        sürekli köşeli smr2

egktpe   eğik koni                         köşeli   sck

rdial     koni               birleşik koni  rdialsmr1