Türk Camii (Mogadishu, Somali)Cami avlusunu gölgeleme projesi (2014)

TEKSTEEL (2014)

Proje Tanımı

Somali Mogadishu' da yapımı tamamlanan hastane, cami ve okul projeleri kapsamında, cami avlusunun ters konik membran yapı sistemi ile gölgelendirilmesi işidir. 

8mx8m ebadında 8 adet terskonik modülden oluşan sistemde Type II PVC membran kullanılmıştır.